Thomas Stenström - Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen)

Ser du månen där du är ikväll?

Lyssna här, Alla intäkter går till Cancerfonden: